Notariële zaken voor stichtingen en verenigingen regelt u met De Kiewit in Santpoort-Noord

Contact opnemen

De Kiewit Buijsman Wientjes Notarissen levert diverse notariële diensten voor stichtingen en verenigingen. Alles wat voor deze rechtsvormen vastgelegd dient te worden, bij oprichting, fusies of splitsing bijvoorbeeld, regelt u gemakkelijk met een notaris van De Kiewit.

Stichtingen en verenigingen in Nederland

Een stichting of vereniging heeft geen winstdoelstelling, maar wordt in het leven geroepen voor een bepaald doel. Daarmee zijn deze rechtsvormen anders dan bijvoorbeeld een bv. Er mag wel winst gemaakt worden, maar die moet dan gebruikt worden voor een maatschappelijk en/of sociaal doel.


De organisatie van een stichting wijkt ook enigszins af van veel andere rechtsvormen. Zo heeft de stichting een bestuur, maar geen leden. De bestuurders van een stichting zijn ook niet in loondienst, maar kunnen wel een vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden. Ook is het voor een stichting mogelijk om personeel aan te nemen.

De verschillen tussen een stichting en een vereniging zijn klein, maar daarom niet onbelangrijk.

Voor het oprichten van een vereniging zijn bijvoorbeeld minimaal twee personen nodig en een vereniging heeft wel leden, een stichting niet. Ook komt het bestuur op een andere wijze tot stand: bij de stichting wordt het bestuur door de bestuursleden aangesteld. Bij een vereniging wordt het bestuur door de leden van de vereniging 

gekozen, waarna het bestuur verantwoording dient af te leggen aan haar leden.


Een stichting moet verplicht via de notaris worden opgericht (al dan niet via een testament) en bij de Kamer van Koophandel (KvK) worden ingeschreven. Bij een vereniging kunt u daarvoor kiezen. Een vereniging opgericht bij de notaris en ingeschreven bij de KvK is een formele vereniging.

Wat kan onze notaris voor u betekenen?

Statuten en statutenwijzigingen of aktes bij fusies of splitsing; sommige zaken dienen goed en officieel vastgelegd te worden voor uw stichting of formele vereniging.


Voor het oprichten van een stichting, moet u altijd naar de notaris. Uw organisatie wordt namelijk officieel opgericht bij notariële akte of testament. Tijdens deze bijeenkomst verklaart u dat u de stichting wilt oprichten en laat u het doel van de organisatie vastleggen in de statuten.

Vragen over notariële zaken rondom stichtingen of verenigingen? Neem contact op met een van onze notarissen via 023 - 538 34 34.