De Kiewit Buijsman Wientjes Notarissen uit Santpoort-Noord is uw partner voor elke notariële dienst

Contact opnemen

U kunt bij ons terecht voor alle denkbare notariële werkzaamheden. Aankoop van een woning? Erfenis? Oprichting van een onderneming of vereniging? De ervaren notarissen van De Kiewit zijn u van dienst bij een breed scala aan notariële zaken.

Overzicht diensten:

Wij leveren vrijwel alle notariële werkzaamheden die u privé of zakelijk nodig kunt hebben. Op deze pagina vindt u meer informatie over onze onderstaande diensten.

  • Onroerende zaken

  • Familierecht

  • Advisering en/of begeleiding van uw bedrijf

  • Stichtingen en verenigingen

  • Estate planning en overige diensten

Onroerende zaken

De Kiewit Buijsman Wientjes Notarissen biedt diverse notariële diensten die nodig zijn bij aankoop of verkoop van onroerende goederen. Zo zijn er bij de overdracht van een huis, bedrijfspand, stuk grond of een schip bijvoorbeeld diverse aktes nodig.

Denk aan hypothecaire aktes en andere regelingen of afspraken rondom financiering, maar ook aan aktes met betrekking tot huur en verhuur, erfpacht- en opstalrecht, splitsing in appartementen en andere andere (beperkte) rechten bij woningen en bedrijfspanden. Voor bedrijfspanden bieden wij bovendien ook de nodige notariële diensten rondom veilingen.

Familierecht

Voor het vastleggen van huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontracten en partnerschapsvoorwaarden, testamenten of voogdijbenoemingen bent u bij De Kiewit Buijsman Wientjes Notarissen in Santpoort-Noord ook aan het juiste adres.

Andere familieaangelegenheden waarbij wij diensten en advies bieden zijn bijvoorbeeld erfenissen, bewindregelingen, mentorschap, curatele, echtscheidingen of verbreking van het samenleven.

Heeft u vragen over familierecht in uw specifieke situatie? Neem contact op voor meer informatie of advies van onze ervaren notarissen.

Advisering en/of begeleiding van uw bedrijf

Bij de oprichting van een onderneming komen veel administratieve, financiële en dus ook notariële zaken aan de orde. De Kiewit Buijsman Wientjes Notarissen adviseert en begeleidt bij de keuze van de rechtsvorm voor uw bedrijf (maatschap, cv, vof, nv, bv) en bij bedrijfsoverdracht of -opvolging.
Ook met statuten en statutenwijzigingen, bij fusies, splitsingen en overdrachten en voor de certificering van aandelen kunnen wij u de juiste notariële ondersteuning bieden.

Lees meer over onze zakelijke diensten of neem rechtstreeks contact op voor vragen rondom uw (nieuwe) bedrijf.

Stichtingen en verenigingen

De Kiewit Buijsman Wientjes Notarissen adviseert ook bij de oprichting van stichtingen en verenigingen. Ook hierbij dienen bepaalde specifieke zaken notarieel vastgelegd te worden. Denk bijvoorbeeld aan statuten en statutenwijzigingen en aktes bij fusies of splitsing.

Vragen omtrent de oprichting van uw stichting of vereniging? Lees meer over onze notariële diensten of neem contact op met een van onze notarissen via 023 - 538 34 34.

Estateplanning en overige diensten

Bij estateplanning of nalatenschapsplanning kan De Kiewit Buijsman Wientjes Notarissen u ook adviseren en ondersteunen. In dat geval worden er maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk erfbelasting betaald hoeft te worden over de erfenis. Wanneer u ervoor zorgt dat de erfenis gestructureerd wordt overgedragen, kan dit belastingtechnisch voordelig zijn.

Ook bij andere vormen van financiële planning en rondom pensioenen is De Kiewit Buijsman Wientjes Notarissen uw betrouwbare en professionele gesprekspartner. Wij verzorgen advies, begeleiding en de eventueel benodigde notariële aktes.

Andere zaken te regelen of vast te leggen dan hierboven vermeld? Neem contact op met uw specifieke vraag. We helpen u graag.