We kunnen een lijst opstellen

U kunt op ons kantoor terecht voor alle werkzaamheden op het gebied van familierecht. Hierbij kunt u denken aan de volgende zaken:
– samenlevingscontract;
– samenlevingsovereenkomst;
– testament;
– uiterste wil;
– herroeping;
– aanvulling;
– wijziging;
– onterving;
– voogdijbenoeming;
– executeursbenoeming;
– bewind (testamentair);
– tweetrapstestament;
– tweetrapsmaking;
– huwelijkse voorwaarden / partnerschapsvoorwaarden;
– opheffen huwelijkse voorwaarden;
– wijzigen/aanpassen huwelijkse voorwaarden;
– echtscheiding;
– akte van verdeling;
– verdelingsakte gehuwden (bij echtscheiding);
– verdelingsakte samenwoners;
– ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid;
– verklaring van erfrecht;
– verklaring van executele;
– aanvaarding van een nalatenschap;
– aangifte erfbelasting (successieaangifte);
– afwikkeling nalatenschap, boedel, erfenis;
– onderbewindstelling.

Met wat afbeeldingen ernaast bijvoorbeeld